Віртуальний факультет  

   
 

Інституті фізичного виховання та спорту проводить набір студентів на денну, заочну та екстернатну форми навчання. На сьогоднішній день в Інституті ведеться підготовка фахівців з наступних спеціальностей: Спеціальність 6.010200 „Фізичне виховання” спеціалізація „Організація спортивно-масової роботи” термін навчання 4 роки. Спеціальність 6.010200 „Фізичне виховання” спеціалізація „Фізична рекреація, оздоровча фізична культура” термін навчання 4 роки. Спеціальність 6.010200 „Олімпійський та професійний спорт” спеціалізація „Управління у сфері фізичної культури і спорту” термін навчання 4 роки. Спеціальність 8.010201 „Фізичне виховання” спеціалізація „Організація спортивно-масової роботи” термін навчання 1,5 роки Спеціальність 8.010201 „Фізичне виховання” спеціалізація „Фізична рекреація, оздоровча фізична культура” термін навчання 1,5 роки. Спеціальність 8.010203 „Олімпійський та професійний спорт” спеціалізація „Управління у сфері фізичної культури і спорту” термін навчання 1,5 роки. Навчальний план включає лекційні, семінарські, практичні та лабораторні заняття. Цикл гуманітарної, соціально-економічної підготовки в основному складається з дисциплін, де читаються лекційні та семінарські заняття. З дисциплін, які входять до циклу природничо-наукової підготовки крім лекційних і семінарських занять ще проходять лабораторні заняття (анатомія людини і спортивна метрологія, фізіологія людини, фізіологія фізичного виховання, загальна гігієні та гігієна фізичних вправ, інформатика і комп’ютерна техніка, масаж). Практичні заняття в основному читаються з дисциплін, які входять до циклу професійної та практичної підготовки (теорія і методика спортивних і рухливих ігор, гімнастики, легкої атлетики, плавання, атлетизму, спортивних двобоїв, ритміки і хореографії, лижних видів спорту). Крім цього, в даному циклі мають місце дисципліни, які проходять у вигляді лекційних і семінарських занять. З різних дисциплін студенти складають заліки та екзамени, а з таких дисциплін як основи педагогічної майстерності та ділова українська мова після вивчення частини курсу пишуть контрольні роботи. Оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" становить 4 роки при цьому особи отримують базову вищу освіту. Стосовно навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", то підготовка здійснюється на основі кваліфікаційного рівня “бакалавр” терміном 1,5 роки. Випускники здобуватимуть повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) даного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному рівні економічної діяльності.

Перелік спеціальностей до вступу на денну форму навчання в Інститут фізичного виховання та спорту:

 • "Фізичне виховання (футбол)"
 • "Фізичне виховання (туризм)"
 • "фізичне виховання (практична психологія)"
 • "Здоров"я людини (фітнес)"
 • "Здоров"я людини (адаптивне фізичне виховання)"
 • "Спорт (менеджмент)"
 • "Спорт (охоронна справа)"

Вартість денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - 6000 грн у рік.

Перелік спеціальностей до вступу на заочну форму навчання в Інститут фізичного виховання та спорту:

 • "Фізичне виховання (туризм)"
 • "фізичне виховання (практична психологія)"
 • "Здоров"я людини (фітнес)"
 • "Спорт (охоронна справа)"

Вартість заочної форми навчання за контрактом - 3000 грн у рік.

   

Хто на сайті?  

На сайті Один гість та користувачі відсутні